Ustawa Pzp

Marek Okniński
02.01.2020 08:09
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (fot.Shutterstock)

Ustawa Pzp to podstawowy akt prawny związany z procedurą zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat ustawy Pzp znajdziesz w naszym słowniczku.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.). Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Pzp w pigułce Przetarg

 

Pzp w pigułce Zmówienia publiczne

Zobacz także
Ogłoszenia różne