Kurs euro do zamówień publicznych

Marek Okniński
12.01.2016 11:07
A A A
Kurs euro w zamówieniach publicznych

Kurs euro w zamówieniach publicznych (fot.Shutterstock)

Nowy Kurs euro stosowany do zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

Nowe progi stosowania przepisów Pzp: Nowe przepisy Pzp już obowiązują >>

Kurs euro do zamówień publicznych

Od dnia 01 stycznia 2016 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.

W związku z powyższym do postępowań o zamówienie publiczne ogłoszonych od dnia 01 stycznia 2016 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 30.000 , co przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza, że wskazanej ustawy nie stosujemy do zamówień, których wartość nie przekracza 125.247,00 zł. netto (dotychczas obowiązująca kwota wynosiła 126.747,00 zł. ).

Znajdź przetarg dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju >>

Progi stosowania Pzp

W konsekwencji progi stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, określone na podstawie zasad wynikających z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp , wynoszą:

135.000 = 563.611,50 zł. netto.

209.000 = 872.554,10 zł. netto.

418.000 = 1.745.108,20 zł netto.

5.225.000 = 21.813.852,50. netto.