Partnerzy serwisu:
Jeśli zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty, którą zamierza sfinansować zamówienie do ceny najkorzystniejszej oferty bądź oferty z najniższą ceną jest zobowiązany do unieważnienia postępowania przetargowego.

Pytanie:

Co zrobić w sytuacji, gdy zamawiający nie posiada wystarczających środków na realizację danego zadania, a dokładniej cena najniższej z ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przewyższa kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację tegoż zadania? Nadmienię również, że sprawa dotyczy postępowania przeprowadzanego w grudniu, przy czym od 01.01.2016 r. usługi, na które ogłoszono przetarg, muszą być realizowane, ponieważ są one usługami obowiązkowymi w danym sektorze (wynikają z przepisów odrębnej ustawy). Budżet na chwilę obecną nie pozwala na przesunięcie środków. Czy można zawrzeć w ramach tego postępowania umowę do kwoty którą posiada, zamawiający ?

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, unieważnia postępowanie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem w ofercie. Tym samym, na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) nie ma możliwości ograniczenia przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy na kwotę jaką dysponuje zamawiający.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.
  Publikacja ogłoszenia o zamówienie publiczne
 • Nowe progi stosowania przepisów Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje rozporządzenie określające nowe progi stosowania przepisów Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
  Progi unijne
 • Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu w oferty przetargowe , nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu treści złożonych ofert.
  Kopiowanie oferty przetargowej
 • Kryteria oceny ofert przetargowch

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.
  Kryteria oceny ofert przetargowych