Partnerzy serwisu:
Kwestie szacowania zamówienia i zamiar ewentualnego podziału zamówienia na części należy oceniać przede wszystkim z uwzględnieniem wiedzy zamawiającego w okresie przygotowania udzielenia danego zamówienia oraz tzw. kryteriów tożsamościowych.

Pytanie:

W grudniu 2015 r. ogłosiłem zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro na bieżącą obsługę prawną. Mam też zamiar podpisać umowę w grudniu 2015 r. Natomiast najprawdopodobniej w 2016 r. ogłoszę postępowanie na zastępstwo procesowe poniżej 30.000 euro w tym wypadku szacuję w nowym roku wartość odrębnie do tego udzielonego na bieżącą obsługę prawną w 2015 r. Co w przypadku kiedy rozstrzygnę zapytanie ofertowe na obsługę prawną w 2015 r., natomiast samą umowę podpiszę w 2016 r., mając na uwadze że w 2016 r. czeka mnie postępowanie na zastępstwo procesowe? Czy wówczas szacunek powinienem połączyć gdyż umowa z postępowania wszczętego z 2015 r. została podpisana w 2016 r.? Czy łącząc ewentualne zamówienia patrzeć na moment (w tym wypadku przełom roku 2015/2016) wszczęcia postępowania do wyboru oferty czy też wszczęcia postępowania i podpisania umowy, a skoro sama umowa np. została podpisana w 2016 r., to kolejne postępowanie tożsame w 2016 r. łączyć z tym wszczętym w 2015 r.?

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający uruchomił zapytanie ofertowe na bieżącą obsługę prawną w grudniu 2015 r. i zawrze umowę też w 2015 r., to zamówienie na zastępstwo procesowe (wg informacji z pytania jest jedynie prawdopodobne do uruchomienia w 2016 r., a więc nie ma jeszcze pewności) można by oszacować odrębnie. Ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 30.000 euro nie miałyby do jego udzielenia zastosowania przepisy ustawy Pzp.

Kwestie szacowania zamówienia i zamiar ewentualnego jego podziału na części należy oceniać przede wszystkim z uwzględnieniem wiedzy zamawiającego w okresie przygotowania udzielenia danego zamówienia oraz tzw. kryteriów tożsamościowych.

Nieuprawnione dzielenie zamówienia

Do naruszenia zakazu z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez podzielenie zamówienia na części, dochodzi wtedy, gdy działający z należytą starannością zamawiający potrafi przewidzieć tożsame lub podobne zamówienia (m.in. ich zakres, przedmiot), które mogą zostać zrealizowane w określonej (znanej jemu) perspektywie czasowej przez jednego wykonawcę (można by mu postawić te same warunki udziału) i pomimo to nie szacuje ich wartości zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp.

Odmiennie jest w sytuacji, gdy zamawiający udzielając pierwszego z tożsamych zamówień nie wie i postępując z należytą starannością m.in. nie może przewidzieć konieczności udzielenia kolejnych, nie ma pewności ich udzielania. W takiej sytuacji kolejne zamówienia stanowią zasadniczo odrębne zamówienia, które są oddzielnie szacowane tj. do ich szacunkowej wartości nie dolicza się wartości udzielonych już wcześniej zamówień. Nowe progi stosowania przepisów Pzp: Nowe przepisy Pzp już obowiązują

Zamówienie odrębne

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sytuacji należy uznać, że jeżeli zamawiający uruchomił zapytanie ofertowe na bieżącą obsługę prawną w grudniu 2015 r. i zawrze umowę też w 2015 r., to zamówienie na zastępstwo procesowe (wg informacji z pytania jest jedynie prawdopodobne do uruchomienia w 2016 r., a więc nie ma jeszcze pewności) można by oszacować odrębnie. Ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 30.000 euro nie miałyby do jego udzielenia zastosowania przepisy ustawy Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna:

art. 4 pkt 8, art. 5 ust. 1b, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

 • Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Anna Kuszel-Kowalczyk
  Jeśli zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty, którą zamierza sfinansować zamówienie do ceny najkorzystniejszej oferty bądź oferty z najniższą ceną jest zobowiązany do unieważnienia postępowania przetargowego.
  Unieważnienie postępowania
 • Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.
  Publikacja ogłoszenia o zamówienie publiczne
 • Nowe progi stosowania przepisów Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje rozporządzenie określające nowe progi stosowania przepisów Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
  Progi unijne
 • Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu w oferty przetargowe , nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu treści złożonych ofert.
  Kopiowanie oferty przetargowej