'Odmrażanie gospodarki' przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

Marek Okniński
08.05.2020 15:23
A A A
Pandemia koronawirusa. Pierwszy dzień wznowienia działalności galerii handlowych - w ramach odmrażania gospodarki. 'Złote Tarasy', Warszawa, 4 maja 2020

Pandemia koronawirusa. Pierwszy dzień wznowienia działalności galerii handlowych - w ramach odmrażania gospodarki. 'Złote Tarasy', Warszawa, 4 maja 2020 (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID - 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla gospodarki.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz zawiesza rozpatrywanie odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID – 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla gospodarki.

Jednym z istotnych działań, które pomagają utrzymać miejsca pracy w sektorze przedsiębiorstw, jest sprawne udzielanie zamówień publicznych.

Tymczasem, zgodnie z art. 15 zzs wskazanej na wstępie ustawy, zawieszony został bieg terminów postępowań odwoławczych prowadzonych przed KIO. Przedłużający się okres zawieszenia skutkuje coraz większą ilością nierozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – wręcz pojawiają się sytuacje, gdzie przedsiębiorcy celowo wnoszą odwołanie, mając jedynie na celu opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu i zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego przez podmiot z którym konkurowali w ramach procedur przetargowych.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz dążenie do zrealizowania wskazanych powyżej celów mających znaczenie dla gospodarki, skłoniło Ustawodawcę do uchylenia przepisu art. 15zzs[1], co w konsekwencji przywraca rozpatrywanie odwołań wniesionych do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

[1] Wymagane jest wejście w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2