Partnerzy serwisu:
W 2011 roku w 91 % wszczętych przetargach cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Taki stan rzeczy często jest wynikiem niewiedzy, bądź też strachu zamawiających, którzy decydują się na sprawdzone, w ich mniemaniu bezpieczne rozwiązania. Natomiast te wcale nie muszą prowadzić do uzyskania najlepszych efektów.

Z różnych przyczyn zamówienia publiczne w Polsce nie kojarzą się z wdrażaniem przez zamawiających w udzielanych zamówienia rozwiązań innowacyjnych, odważnych technicznie. Tych, które w perspektywie mogą przyczynić się zarówno do uzyskiwania produktów / usług o wysokiej jakości, wydajnych, nowoczesnych, a z drugiej strony, tych które mogą zwiększyć potencjał przedsiębiorstw.

Świadczą o tym chociażby dane statystyczne, z których wynika, że w 2011 roku w 91 % wszczętych postępowaniach o wartości poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty. A przecież racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi nie zawsze ograniczać się musi do stosowania kryterium najniższej ceny. O racjonalności w gospodarowaniu tymi środkami świadczyć może stosowanie przez zamawiających mechanizmów umożliwiających uzyskiwanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań.

Taki stan rzeczy jest często wynikiem niewiedzy, bądź też strachu zamawiających, którzy decydują się na sprawdzone, w ich mniemaniu bezpieczne rozwiązania, które wcale nie muszą prowadzić do uzyskania najlepszych efektów. Niewiedza lub strach zamawiających powodują, że w praktyce nie są stosowane kryteria, wymienione w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, takie jak: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Czytaj dalej na Komunikaty.pl>>