Partnerzy serwisu:
Zdaniem KIG wprowadzenie proponowanych zmian może doprowadzić do zachwiania sprawiedliwości kontraktowej między zamawiającym i wykonawcą, a pozycja wykonawcy na rynku zamówień publicznych może uzależnić się od arbitralnej decyzji zamawiającego. 

Wątpliwości Krajowej Izby Gospodarczej budzi przede wszystkim art. 24 ust. 1 pkt 1b, który dotyczy zgodności projektowanych zapisów z prawem unijnym - dyrektywa 2004/18/ WE, a także z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej (art. 42 ust. 3 i art. 45).

Jak czytamy w komunikacie Krajowej Izby Gospodarczej: "W myśl nowelizacji wprowadza się niczym nieuzasadnione założenie bezwarunkowej i jednostronnej zgodności z prawem działań zamawiającego. W polskiej propozycji zmiany zapisu zamawiający musi (a nie jak w dyrektywie unijnej - może) wykluczyć wykonawcę z postępowania, jeżeli ten jest winny poważnego wykroczenia zawodowego udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiającego."

Zdaniem KIG "polski ustawodawca dokonując błędnej implementacji dyrektywy "nakazał" zamawiającemu obligatoryjne wykluczenie wykonawców z postępowania w takiej sytuacji, gdy przepisy unijne ograniczają możliwość wykluczenia wykonawcy wyłącznie do przypadku popełnienia istotnego wykroczenia zawodowego wykonawcy, wynikającego z jego winy."

Jak zwraca uwagę Krajowa Izba Gospodarcze "przepisy dyrektywy klasycznej nakładają na instytucję zamawiającą obowiązek udowodnienia okoliczności, które uzasadniały rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy - natomiast w polskim prawie zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji o wykluczeniu."

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej po wprowadzeniu proponowanych zmian pozycja wykonawcy na rynku zamówień publicznych zostanie uzależniona od arbitralnej decyzji zamawiającego.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

 • BCC o propozycjach zmian Prawa zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  ng, mat. prasowe
  Proponowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych budzi szerokie dyskusje w kręgu przedsiębiorców. Na temat proponowanych zmian swoją opinię wyraził Business Centre Club.
 • UZP: Problemem są rażąco niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe

  aktualności
  Newseria.pl
  Chcemy, by instytucje zamawiające w sposób bardziej szczegółowy badały ceny, które są podawane przez wykonawców na etapie postępowania zamówień publicznych - mówi Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

  Zamówienia publiczne
  ng, materiały prasowe
  ?Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego wykonania zamówień publicznych?. To cel zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Projekt zmian został przekazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.