Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy. Wysokość możliwych zamówień uzupełniających waha się od 20% do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zależności od rodzaju zamówienia.

Prawo zamówień publicznych* przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych.

W zależności od rodzaju zamówienia wysokość możliwych zamówień uzupełniających waha się od 20% (dostawy) do 50 % (usługi, roboty budowlane) wartości zamówienia podstawowego.

Warunki konieczne jakie muszą zostać spełnione dla udzielenia zamówienia uzupełniającego określa art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku gdy warunki dopuszczające możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zostaną spełnione, zawarcie umowy z wykonawcą musi zostać poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego. Zakres sformalizowania procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego zależy od jego wartości szacunkowej.

Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy. Już teraz w wersji minibook >

Jeżeli wartość zamówienia uzupełniającego przekroczy równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 zł. netto) koniecznym będzie przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia. Stopień sformalizowania procedury będzie uzależniony od wartości zamówienia uzupełniającego. Jednak bez względu na wartość udzielanego zamówienia uzupełniającego zlecenie jego wykonania należy potwierdzić zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Z instytucji zamówienia uzupełniającego można skorzystać wyłącznie po zrealizowaniu zamówienia podstawowego, a zatem w konsekwencji nie jest możliwe aneksowanie umowy już zrealizowanej.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zlecenia zamówienia uzupełniającego jego zakres oraz wartość zawsze muszą zostać określone w treści umowy, która może jednak odnosić się do zapisów zawartych w umowie podstawowej.

* Patrz: tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.