Partnerzy serwisu:
11 lipca 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst Pzp jest już dostępny na Komunikaty.pl

Prezentujemy znowelizowany tekst ustawy uwzględniający przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie:

- po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

- z dniem 1 stycznia 2017 r.;

- po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tekst ujednolicony)

Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne

Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne

Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych

Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Ustawa PZP - Dział VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone pogrubieniem

Fragmenty ustawy, które zostały usunięte zostały zaznaczone kursywą

Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie.

Prawo zamówień publicznych [PDF] Znowelizowana ustawa Pzp 2016 [PDF]

 • Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp z dnia 22 czerwca 2016 wprowadziła skrócenie terminu składania ofert.
  Zmiana terminu składania ofert
 • Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  Nowelizacja Pzp wprowadza rozwiązanie, które uniemożliwia skuteczne powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli ten podmiot trzeci nie będzie realizował tej części zamówienia do której został wykazany jego potencjał.
  Wspólne podpisanie umowy
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Do wykluczenia wykonawcy z przetargu może dojść, gdy zamawiający zbada czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Pzp
  Nowelizacja Pzp