Partnerzy serwisu:
7 listopada 2016 roku odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż hotelu na terenie miejscowości Babimost. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 38.935.

Burmistrz Babimostu ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości charakterze hotelowo-gastronomicznym. Dwukondygnacyjny budynek hotelu o powierzchni 700 m2 składa się z następujących pomieszczeń:

-   kuchni ze stołówką

-   pokoi gościnnych

-    sali widowiskowej

Teren wokół hotelu jest zalesiony, a także ogrodzony. Znajduje się tam również parking o nawierzchni asfaltowej. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się dnia 7 listopada 2016 roku godz. 11:00 w Sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 38.935 złotych oraz dostarczenie następujących dokumentów:

- w przypadku osoby fizycznej: dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku pełnomocnika: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej- dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS; dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z KRS ( nie dłużej niż z przed 3 miesięcy), - w przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości.

Wszelkie informacje na temat sprzedaży nieruchomości można uzyskać w biurze Nr 3 Urzędu Miejskiego w Babimoście tel.68 3513873.

Sprzedaż hotelu   Przetarg na sprzedaż hotelu w miejscowości Babimost

 • Hotel z restauracją

  Zamówienia publiczne
  Zespół Komunikaty.pl
  Hotel o powierzchni 2.3296 ha został wystawiony na sprzedaż w drodze licytacji komorniczej. Cena wywoławcza wynosi 1.023.000,0 zł.
  Hotel z restauracją
 • Budynek warsztatowo-biurowy i hale magazynowe

  Zamówienia publiczne
  Zespół Komunikaty.pl
  Warsztat i hale magazynowe na terenie miejscowości Łękno zostały wystawione na sprzedaż. Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2016 roku.
  Sprzedaż budynku warsztatowo-biurowego i hal magazynowych
 • Pałac na sprzedaż

  Zamówienia publiczne
  Jarosław Cajsel
  Kompleks pałacowo-parkowy znajdujący się w Dobroszynie został wystawiony na sprzedaż w drodze rokowań. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie zaliczki w wysokości 300.000,00 zł.
  Sprzedaż zespołu pałacowego