Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 .

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 €.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (ustalonym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 1020 ze zm.) z dniem 01 stycznia 2020 roku wszystkie zamówienia publiczne, których wartość przekracza równowartość 30.000 € miały być w formie elektronicznej.

Zmiany wprowadzane ustawą o ograniczaniu zatorów płatniczych skutkują przesunięciem w czasie pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość szacunkowa nie przekracza tzw. progów unijnych, z dnia 01 stycznia 2020 roku na dzień 01 stycznia 2021 roku.

                                                                                                            Autor: Marek Okniński

 • Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze

  ocena
  Marek Okniński
  Ocena realnej dostępności zdolności wykonawcy wymaganych w ramach warunków udziału w postępowaniu powinna być każdorazowo dokonywana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i zależna od rodzaju potencjału oraz sposobu i zakresu jego zaangażowania w inne przedsięwzięcie, a także możliwości zmian w tym zakresie.
  Wykluczenie wykonawcy z postępowania
 • Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

  zmiana umowy
  Marek Okniński
  Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego.
  Zamówienia publiczne
 • Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może ponownie zweryfikować spełnianie przez wykonawcę, który złożył ofertę przetargową, warunków udziału w przetargu.
  JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę