Partnerzy serwisu:
Zatem pomimo brexitu polscy przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o zamówienia publiczne udzielane na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać postanowienia umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii w sprawie handlu i współpracy[1].

Wskazana umowa zawiera między innymi postanowienia regulujące procedury zamówień publicznych obowiązujących w relacjach pomiędzy podmiotami (tak zamawiającymi jak i wykonawcami) pochodzącymi z krajów stron umowy.

W treści umowy obie strony zapewniły o braku możliwości określania warunków ograniczających udział w procedurach zamówień publicznych wyłącznie do podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji zamówień na terytorium zamawiającego.

Zatem pomimo brexitu polscy przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o zamówienia publiczne udzielane na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Informacje o brytyjskich zamówieniach publicznych

Analogicznie jak w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, zamówienia publiczne udzielane przez zamawiających mających siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa publikowane są na specjalnie stworzonej stronie internetowej.

Przypomnijmy: w przypadku krajów członkowskich UE ogłoszenia o zamówieniach, których wartość przekracza tzw. próg unijny zamieszczane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dostępnym w wersji elektronicznej pod adresem: https://ted.europa.eu/

Odpowiednikiem powyższego w odniesieniu do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających mających siedzibę na terenie Zjednoczonego Królestwa, a których wartość jest wyższa niż 10.000 £, jest witryna internetowa https:// https://www.find-tender.service.gov.uk/  

Autor: Marek Okniński

[1] Umowa EU-UK Trade and Cooperation Agreement.