Partnerzy serwisu:
Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga spełnienia jednej z przesłanek ustawowych. Nie można tych okoliczności modyfikować.

Pytanie:

W jakim trybie udzielić zamówienia w następującej sytuacji? Zamawiający otrzymał niezwykle korzystną ofertę od firmy (z którą współpracował w zakresie badań naukowych) na zakup aparatury naukowej powystawowej. Cena jaką zaoferowano, jest niezwykle korzystna, bo stanowi 50% ceny urządzenia nowego. Na rynku istnieją inni dostawcy tej aparatury, ale zamawiający nie posiada środków na zakup nowego urządzenia. Czy jest jakaś możliwość, aby zakupić powystawowe urządzenie od tej firmy? Oferta jest ważna tylko do końca roku. Czy można zastosować tryb z wolnej ręki, zamówienie powyżej 130 000 zł?

Odpowiedź eksperta:

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga spełnienia jednej z przesłanek ustawowych. Nie można tych okoliczności modyfikować. Wpisane są one w:

* art. 214 ust. 1 ustawy Pzp dla postępowań w progach unijnych oraz

* art. 305 ustawy Pzp dla postępowań w progach krajowych.

Na podstawie danych zawartych w pytaniu do planowanego zakupu nie ma możliwości zgodnego z ustawą Pzp zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Jednocześnie ustawa Pzp nie nakłada na zamawiającego obowiązku zakupu wyłącznie nowych przedmiotów. Możliwe jest prowadzenie postępowania na zamówienie, którego przedmiot jest powystawowy.

W okolicznościach wpisanych w pytanie zalecam zweryfikować przesłankę z art. 214 ust. 1 pkt 1 a lub b ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów ? jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Dalsza część artykułu i więcej porad dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl