Partnerzy serwisu:
Zamawiający zawsze może przeprowadzić procedurę konkurencyjną.

Pytanie

Zamawiający przeprowadził postępowanie na energię elektryczną w trybie podstawowym. Żaden wykonawca nie złożył oferty. Zamawiający skorzystał z wolnej ręki natomiast zaproszony wykonawca nie przystąpił do negocjacji. Czy można wysłać zaproszenie do kolejnego wykonawcy czy należy przeprowadzić kolejne postępowanie w trybie podstawowym?

Odpowiedź

W opisanej sytuacji, uprawnione jest zwrócenie się do kolejnego wykonawcy z zaproszeniem do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Wyjaśnienie

Zgodnie z dyspozycją wpisaną w art. 305 pkt 2 ustawy Pzp. zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy Pzp., a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Jeżeli spełnione zostały przesłanki wpisane w ten przepis zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest uprawnione. Przy czym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki następuje poprzez przekazanie zaproszenia do negocjacji. Jednocześnie samo udzielenie zamówienia z wolnej ręki to tryb polegający na negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, po których zamawiający udziela tego zamówienia podpisując z nim umowę. Przepis wpisany w art. 305 pkt 2 ustawy Pzp. wymaga jednokrotnego przeprowadzenia trybu konkurencyjnego, aby możliwe były negocjacje z jednym wykonawcą, przyjęcie stanowiska, że gdy wykonawca nie podejmie negocjacji, wówczas odpada możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, tylko dlatego, że jedno zaproszenie zostało przekazane, byłoby, w opinii autorki odpowiedzi, niewłaściwe i stałoby w sprzeczności z celem wpisanym w art. 305 pkt 2 ustawy Pzp. Jednocześnie podkreślić trzeba, że zamawiający zawsze może przeprowadzić procedurę konkurencyjną.

Podstawa prawna

Art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 1710)

* Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym