Partnerzy serwisu:
Czy umowy na ubezpieczenie OC, mienia itp. zawarte w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (np. Cuprum) należy ujmować w sprawozdaniu z udzielonych zamówień za 2022 r. składanym Prezesowi UZP?

Odpowiedź

W ocenie autora, w składanym Prezesowi UZP sprawozdaniu z udzielonych zamówień za 2022 rok, nie należy ujmować umów na ubezpieczenie oc zawartych w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Wyjaśnienie

Wyłączenie stosowania ustawy pzp w stosunku do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wynika z art. 103 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a nie z ustawy pzp. Tymczasem wzór sprawozdania z udzielonych zamówień w roku 2022 obejmuje tylko udzielenie zamówień z wyłączeniem stosowania ustawy pzp na podstawie przepisów tej ustawy. Oznacza to brak we wzorze sprawozdania pozycji, która obejmowałaby zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp na podstawie art. 103 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Podstawa prawna

Art. 103 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2283).

* Agnieszka Gwóźdź–Kuzior – autorka bloga www.blogopzp.pl, były kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów instytucji zamawiającej, posiada tytuł radcy prawnego