Partnerzy serwisu:
Rosnące zobowiązania czy niespłacane długi mogą doprowadzić do zajęcia komorniczego konta bankowego. Czy komornik ma prawo zająć także emeryturę? Dowiecie się tego z poniższego artykułu.

Jeśli wierzyciel chce odzyskać swoją należność, musi uzyskać w sądzie tzw. tytuł wykonawczy, który jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a następnie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji u komornika. Komornik może zabrać dłużnikowi: środki pieniężne (zarówno te zgromadzone na koncie bankowym, jak i te regularnie wpływające na nie, np. wynagrodzenie), nieruchomości i ruchomości.

Jednym ze świadczeń, które może zostać zajęte przez komornika, jest emerytura lub renta dłużnika. Z przepisów jasno jednak wynika, że nie ma on prawa do potrącenia całej kwoty świadczenia. Jaką część emerytury może zatem zajmować?

Komornik nie może zająć całej emerytury

W przypadku egzekucji zadłużenia niealimentacyjnego (wynikającego m.in. z niespłacanych pożyczek nieopłaconych faktur i grzywien czy zaległych rachunków) komornik może potrącić maksymalnie 25 proc. emerytury. Po ostatniej waloryzacji emerytur, do której doszło w marcu 2023, kwotą wolną od zajęcia komorniczego będzie więc 1191,33 zł (czyli 75 proc. minimalnej emerytury, która wynosi dziś 1588,44 zł brutto).

Ile emerytury może zająć komornik w przypadku długów alimentacyjnych?

Znacznie bardziej surowe są przepisy dotyczące zadłużeń alimentacyjnych. W tym przypadku komornik może zabrać nawet 60 proc. emerytury. Po marcowej waloryzacji emerytur kwota wolna od zajęcia wynosi więc 635,38 zł. Z kolei w przypadku zaległych płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych komornik ma prawo zająć 50 proc.

Jakie dodatki do emerytury są wolne od zajęcia?

Egzekucji komorniczej mogą być poddane także niektóre dodatki do emerytur (to świadczenia wypłacane co miesiąc). Komornik może potrącać środki z:

* dodatku kombatanckiego;

* dodatku kompensacyjnego;

* dodatku za tajne nauczanie;

* ryczałtu energetycznego;

* świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych;

* świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych.

Komornik nie może natomiast pobierać pieniędzy z takich dodatków, jak:

* dodatku pielęgnacyjnego;

* dodatku dla sierot zupełnych;

* dodatku dla weterana poszkodowanego.

Bardzo ważnymi dodatkowymi świadczeniami dla emerytów są również 13. i 14. emerytura. Jako, że nie podlegają one ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale ustawie o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, komornik nie może potrącać z nich środków.