Partnerzy serwisu:
Modyfikacja wprowadzona przez wykonawcę nie dyskwalifikuje automatycznie jego oferty.

Pytanie

Prowadzę postępowanie w przetargu nieograniczonym na dostawę gadżetów. W postępowaniu mam podział na trzy części. W ramach każdej z części mam zamówienie podstawowe i opcję. W dokumentach zamówienia mam zapisane, że opcja podlega realizacji na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe. W swz w sposobie obliczenia ceny mam napisane, że w przypadku omyłek odnosimy się do cen jednostkowych netto i wg nich poprawiamy wyliczenia. W formularzu ofertowym dla opcji w kolumnie "cena jednostkowa netto" zawarliśmy zapis "cena jak w zamówieniu podstawowym." jeden z wykonawców wypełnił ofertę tak jak należy. Natomiast drugi wykonawca w tabeli dla opcji, w kolumnie cena jednostkowa netto usunął zapis " jak w zamówieniu podstawowym" i wpisał swoje ceny jednostkowe. Są co prawda niższe niż w zamówieniu podstawowym, ale nigdzie nie zapisaliśmy, że odrzucona zostanie oferta jak ceny jednostkowe za opcję będą odmienne od cen jednostkowych za zamówienie podstawowe. Nie wiem teraz jaką ścieżkę procedowania przyjąć – czy ofertę poprawić i przyjąć do opcji ceny z zamówienia podstawowego, czy ofertę odrzucić jako niezgodną z warunkami zamówienia, czy też zostawić, jak jest?

Odpowiedź

Uważam, że zamawiający powinien skorzystać z art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp i poprawić formularz ofertowy poprzez przywrócenie w kolumnie "cena jednostkowa netto" sformułowania "cena jak w zamówieniu podstawowym". Jeżeli wykonawca nie zakwestionuje poprawienia "innej omyłki", to do badania i oceny ofert zamawiający powinien przyjąć ceny z zamówienia podstawowego. 

Modyfikacja wprowadzona przez wykonawcę nie dyskwalifikuje automatycznie jego oferty. Przed ewentualnym odrzuceniem oferty zamawiający ma możliwość skorygowania błędu popełnionego przez zamawiającego. W mojej ocenie zamawiający powinien z takiej możliwości skorzystać.  

Podstawa prawna

Art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

* Krzysztof Hodt - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

 • Czy wierzyciel może wybrać komornika?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy co do zasady działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W rewirze może działać więcej niż jeden komornik.
  Komornik
 • Kurs Euro w zamówieniach publicznych 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1344).
 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?