Partnerzy serwisu:
W procedurach poniżej 130 tys. zł nie stosujemy regulacji Prawa zamówień.

Pytanie

Czy w umowie zawartej w trybie poniżej 130.000 zł netto jak i w umowie zawartej w trybie pzp poniżej progów unijnych – niezależnie od przedmiotu zamówienia – można ogólnie wyłączyć możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawców? Czy takie zastrzeżenie byłoby skuteczne?

Odpowiedź

W procedurach poniżej 130.000 zł nie stosujemy regulacji Prawa zamówień. Zatem co do zasady zamawiający może tutaj zastosować własne wewnętrzne wytyczne – także w kwestii udziału podwykonawców w postępowaniu.

Z kolei w odniesieniu do umów do których stosuje się Pzp (także o wartości poniżej progów unijnych) kwestię tę należy ocenić w świetle jej przepisów.

Jeśli zamawiający chce, aby zamówienie realizował wyłącznie wykonawca to musi mieć na względzie obowiązujące przepisy ustawy Pzp w tym art. 60 i 121 ustawy Pzp (stosujemy je zarówno w postępowaniach krajowych jak i unijnych).

I tak zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:

* zamówień na roboty budowlane lub usługi;

* prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy   

Ograniczenie korzystania z podwykonawców w zamówieniu powinno być uzależnione od charakteru poszczególnych części zamówienia.

Ustawa Pzp nie podaje co to są „kluczowe zadania". Zatem decyzja należy tutaj do zamawiającego. To on, jako organizator postępowania, wie, które części prac są najważniejsze dla właściwego wykonania zamówienia, jakie elementy są najbardziej krytyczne i powierzenie których zadań innemu podmiotowi niż główny wykonawca zwiększyłoby ryzyko nieprawidłowego wykonania całego zamówienia.

Jeśli zamawiający nie jest w stanie określić takich elementów, nie powinien ograniczać korzystania z podwykonawców. Wprowadzone przepisy powinny być stosowane przez zamawiających ostrożnie i tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ograniczenie należy wyraźnie wskazać wcześniej w warunkach zamówienia w SWZ lub OPW.

Podstawa prawna

Art. 60 i art. 120 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska - prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

 • Kurs Euro w zamówieniach publicznych 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1344).
 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.