Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy zamawiający ma pełną i zweryfikowaną wiedzę, że daną usługę przeglądu, diagnozy i naprawy dla sprzętu stacji do izolacji kwasów nukleinowych wykonuje tylko producent sprzętu, a ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa takiej usługi wynosi na okres trzech lat 55.000,00 PLN netto, wartości tej nie łączy z innymi zamówieniami, gdyż brak tu tożsamości podmiotowej zamówień.

Pytanie

Zamawiający w Planie zamówień ma zagregowaną pozycję na usługi przeglądu, diagnozy i naprawy urządzeń medycznych (usg, tomograf itd). Kwota ta jest wyższa niż 215 000 euro. Przeprowadza na te usługi przetargi nieograniczone. Jednakże zastanawiam się czy zamawiający mając wiedzę, że daną usługę przeglądu, diagnozy i naprawy dla sprzętu stacja do izolacji kwasów nukleinowych wykonuje tylko producent sprzętu, ponieważ ma w Polsce wyłączność na takie usługi. Wartość takiej usługi na 3 lata to 55 000 zł netto. Czy zasadnym byłoby ogłoszenie postępowania w trybie z wolnej ręki?

Odpowiedź

W sytuacji opisanej w pytaniu zamawiający nie stosuje przepisów ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zamawiający ma pełną i zweryfikowaną wiedzę, że daną usługę przeglądu, diagnozy i naprawy dla sprzętu stacji do izolacji kwasów nukleinowych wykonuje tylko producent sprzętu, a ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa takiej usługi wynosi na okres trzech lat 55.000,00 PLN netto, wartości tej nie łączy z innymi zamówieniami, gdyż brak tu tożsamości podmiotowej zamówień. Podkreślić trzeba, że zamówienia, które podlegają łącznemu szacowaniu to zamówienia tego samego rodzaju (tożsame przedmiotowo), których zamawiający zamierza udzielić w określonej i znanej zamawiającemu perspektywie czasu (tożsame czasowo) oraz te, których wykonaniem zainteresowany jest ten sam krąg wykonawców (tożsame podmiotowo). Brak którejkolwiek z tych tożsamości powoduje brak łącznego szacowania zamówień. W opisanej sytuacji zamówienie na usługę specjalistyczną, której realizację może zapewnić jedynie jeden, konkretny wykonawca nie łączy się z kręgiem wykonawców mogących zrealizować zamówienia na usługi zwykłe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Jej przepisy stosuje sie? do udzielania zamo?wien? klasycznych oraz organizowania konkurso?w, kto?rych wartos?c? jest ro?wna lub przekracza kwote? 130 000 złotych, przez zamawiaja?cych publicznych. Tym samym dla zamówienia poniżej tej wartości nie ma zastosowania ani tryb zamówienia z wolnej ręki, ani regulacja wpisana w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 1,, art. 28 i dalsze ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 1710)

* Justyna Andała-Sępkowska - prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym

 • Kurs Euro w zamówieniach publicznych 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1344).
 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.