Partnerzy serwisu:
Działania jednostki powinny być umocowane w akcie prawa wewnętrznego, np. w Regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

Pytanie

Nasza jednostka ma powołaną trzyosobową stałą komisję przetargową i dwóch członków dodatkowych na wypadek nieobecności jednego z członków stałej komisji. Czy po otwarciu ofert w przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego komisji, który ma upoważnienie do podpisywania wszelkiej korespondencji w wykonawcami, można dalej prowadzić postępowanie, wysyłać wezwania do wyjaśnień, składania dokumentów (podpisywał to przewodniczący)? W badaniu ofert udział wziąłby jeden z członków dodatkowych, a wezwania podpisywane byłyby przez kierownika zamawiającego. Czy takie postępowanie jest właściwe?

Odpowiedź

Działania jednostki powinny być umocowane w akcie prawa wewnętrznego, np. w Regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

Jeżeli Regulamin Komisji nie stanowi inaczej, w mojej ocenie, jeżeli czynności w postępowaniu będą zatwierdzane przez kierownika zamawiającego, to nie ma żadnych wątpliwości co do prawidłowości takich działań.

Proszę pamiętać, że komisja przetargowa, zgodnie z art. 54 ustawy Pzp jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania.

Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

Co za tym idzie komisja tylko wnioskuje do kierownika zamawiającego a faktyczne czynności dokonywane są właśnie przez kierownika.

Nie ma, wobec tego znaczenia w jakim składzie komisja obraduje, aby przekazać kierownikowi zamawiającego swoje wnioski i propozycje.

Podstawa prawna

Art 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 1710).

* Agata Smerd - specjalistka w zakresie zamówień publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, zawodowo związana z zamówieniami publicznymi od 2003 roku

 • Kurs Euro w zamówieniach publicznych 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1344).
 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.