Partnerzy serwisu:
Problem może pojawić się w przypadku postawienia przez zamawiającego warunku doświadczenia...

Pytanie

Prowadzę działalność gospodarczą. Od niedawna jest ona zawieszona. Czy w związku z tym mogę starać o udział w przetargu? Czy moja oferta nie zostanie odrzucona?

Odpowiedź

Tak, możesz złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wyjaśnienie

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 1 i 2 nie zawiera przesłanki dotyczącej wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy, który zawiesił działalność gospodarczą. Problemem jednak może pojawić się w przypadku postawienia przez zamawiającego warunku doświadczenia. Jeśli nie prowadziłeś przez dłuższy czas działalności, to być może nie spełnisz postawionego w postępowaniu warunku w tym zakresie.

Dodatkowo aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi pytaniami ze strony zamawiającego, warto złożyć oświadczenie, że w przypadku wyboru Twojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujesz się wznowić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Zamówień Publicznych Kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego.

www.portalzp.pl

 • Zamówienia o wartości do 14.000 euro

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.
 • Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska 
  Zgodnie z Prawem zamówień publicznych KIO nie może nakazać zawarcia umowy. W tej sytuacji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.