Partnerzy serwisu:
W ustawie Prawo zamówień publicznych nie są zdefiniowane dostawy "powtarzające się okresowo". Dla wyjaśnienia tego pojęcia należy posłużyć się poglądami doktryny prawa cywilnego.

Pytanie

Zamówienie dotyczy usługi BHP, Outsourcing. W roku 2012 co miesiąc płacony był tzw. ryczałt za wspomnianą usługę. W jaki sposób mamy dokonać jej oszacowania na rok 2013? Czy na podstawie art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, czy też w oparciu o art. 34 i wówczas biorę pod uwagę ostatnich 12 miesięcy?

Odpowiedź

Do zamówień na usługi udzielanych oddzielnie, które powtarzają się kilka razy do roku, w zależności od potrzeb, wartość szacunkowa zamówienia powinna zostać obliczona na podstawie art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym szacunkowa wartość usług BHP (decyduje ostateczny zakres przedmiotowego outsourcingu), powinna być ustalona jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy.

W ustawie Prawo zamówień publicznych nie zdefiniowane są dostawy "powtarzające się okresowo". Dla wyjaśnienia tego pojęcia należy posłużyć się poglądami doktryny prawa cywilnego. Zgodnie z nimi podstawą ustalenia, czy dane dostawy lub usługi należy zakwalifikować do powtarzających się okresowo może być stwierdzenie, czy składają się na nie "świadczenia okresowe", rozumiane jako czynności powtarzane cyklicznie, tj. powtarzające się w ściśle określonych, niekoniecznie jednakowych odstępach czasu, realizowane więcej niż jednokrotnie tzn. w sposób powtarzalny. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia >>

Powyższe wynika ze stałego zapotrzebowania na dane dostawy lub usługi, które musi być regularnie zaspokajane poprzez udzielanie zamówień. Powtarzalność tego rodzaju jest przewidywalna, zamawiający wie, że w określonych odstępach czasu będzie udzielał zamówień na dane usługi.

Natomiast, jednorazowe wykonanie takiej usługi sprzeciwiać się będzie zamierzonemu celowi. Generalnie wszystkie umowy, których przedmiotem są usługi świadczone wedle zapotrzebowania, tzn. uruchamiane są na podstawie indywidualnego zlecenia konkretnej usługi w ramach stałej umowy, nie mogą być kwalifikowane jako usługi powtarzające się okresowo.

Podstawa prawna: art. 32, art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. www.portalzp.pl

 • Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Podstawową zasadą jest, że zamawiający powinien w sposób obiektywny z góry określić zakres udzielanego zamówienia na planowany czas. Jeśli zamawiający decyduje się na kilka odrębnych postępowań, to wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
 • Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

  Przetargi krok po kroku
  Anita Elżanowska 
  Zgodnie z Prawem zamówień publicznych nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.