Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Pzp skrócenie terminu składanie ofert przetargowych może nastąpić z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia.

Pytanie:

W jakich sytuacjach można zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ? Czy w przypadku, gdy zamawiający unieważnił poprzednie postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i teraz ma bardzo mało czasu do zakończenia obowiązywania umowy, wolno mu skorzystać z tego przepisu, ogłaszając drugi przetarg ? Nadmienię, że przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania na oddziałach szpitalnych.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający przeprowadził już jedno postępowanie i był zmuszony je unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, to wystarczy podać obiektywne powody zmuszające go do skrócenia terminu składania ofert. W takiej sytuacji można uznać, że istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

Artykuł 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp wskazuje przesłanki umożliwiające skrócenie terminu składania ofert z 35 do 15 dni. Należą do nich:

1)  pilna potrzeba udzielenia zamówienia oraz

2)  zasadność skrócenia terminu.

 • Usługi ochrony jako usługi społeczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku zamówień na usługi ochrony przepisy ustawy Pzp obowiązują, gdy wartość zamówienia przekracza 750.000 euro.
  Usługi ochrony jako usługi społeczne
 • Wezwanie do złożenia dokumentów

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Zgodnie z Pzp zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej.
  Wezwanie do złożenia dokumentów
 • Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Na podstawie Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu powinien uwzględnić wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Odwołanie w postępowaniach przetargowych

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Przed formalnym wyborem oferty konkretnego wykonawcy zamawiający musi wezwać go do złożenia odpowiednich dokumentów i oświadczeń.
  Odwołanie w postępowaniu przetargowym