Partnerzy serwisu:
Przed formalnym wyborem oferty konkretnego wykonawcy zamawiający musi wezwać go do złożenia odpowiednich dokumentów i oświadczeń.

Czy bieg terminu na złożenie odwołania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty rozpoczyna się od skierowania przez zamawiającego wezwania w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp ? Odpowiedzi na to pytanie udzielił UZP w "Pytaniach i odpowiedziach dotyczących przepisów nowelizacji ustawy Pzp" opublikowanych na stronie UZP . Poniżej krótkie streszczenie opinii.

Zasady Pzp

Przed formalnym wyborem oferty danego wykonawcy zamawiający - stosownie do art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp - musi wezwać go do złożenia określonych dokumentów i oświadczeń. Obowiązek ten dotyczy jedynie tego podmiotu, którego oferta została najwyżej oceniona przez zamawiającego (uzyskała najwyższą ocenę w rankingu ofert).

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty powinna nastąpić dopiero po weryfikacji wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dokonanej w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Kup tańsze mieszkanie od komornika:  Licytacje komornicze z całego kraju

Źródło

"Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp", www.uzp.gov.pl

 • Usługi ochrony jako usługi społeczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku zamówień na usługi ochrony przepisy ustawy Pzp obowiązują, gdy wartość zamówienia przekracza 750.000 euro.
  Usługi ochrony jako usługi społeczne
 • Wezwanie do złożenia dokumentów

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Zgodnie z Pzp zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej.
  Wezwanie do złożenia dokumentów
 • Ocena ofert - procedura odwrócona

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje się jego oceny podmiotowej.
  Ocena ofert - procedura odwrócona
 • Kosztorys ofertowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kosztorys ofertowy nie powinien być wymagany przy wynagrodzeniu ryczałtowym.
  Kosztorys ofertowy