Partnerzy serwisu:
Prawidłowe szacowanie zamówień także w przypadkach zamówień na sprzęt medyczny należy oprzeć na zasadzie trzech tożsamości: przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.

Pytanie:

W jaki sposób prawidłowo zamawiać sprzęt medyczny dla szpitala? Czy szacując wartość zamówienia na zakup sprzętu, zamawiający powinien kierować się zapisami rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, które grupuje ten sprzęt w bardzo różny sposób np. nieinwazyjne wyroby medyczne, inwazyjne wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne, wyroby medyczne lub inny podział:

- do chwilowego,

- krótkotrwałego lub

- długotrwałego użytku.

Budżet roczny na zakup sprzętu wynosi ok. 1,5 mln zł. Czy zamawiający powinien łączyć wartość zamówienia sprzętu medycznego w danym roku i dokonywać zamówienia bez względu na to czy jest do chwilowego czy do długotrwałego użytku w ramach jednego postępowania czy jednak może dokonać podziału (stosując np. kryteria określone w rozporządzeniu)?

Przetargi z całego kraju

Odpowiedź:

Prawidłowe szacowanie zamówień - także na sprzęt medyczny - należy oprzeć na zasadzie trzech tożsamości: przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.

Tożsamość czasowa oznacza możliwość dokonania danych zakupów w tym samym czasie i łącznego ich planowania.

Tożsamość podmiotowa to możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Tożsamość przedmiotowa dotyczy cech zamówienia, jego jednakowego przeznaczenia i rodzaju.

Sprzęt medyczny dla szpitali

W przypadku zamawiania sprzętu medycznego dla szpitali, w odniesieniu do prawidłowego określenia istnienia tożsamości przedmiotowej, zapisy rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych będą z pewnością pomocne. Klasyfikacja wyrobów medycznych według wskazanych regulacji może okazać się przydatna przy ocenie przedmiotowej tożsamości sprzętów medycznych.