Partnerzy serwisu:
Zamawiający jest zobowiązany do oszacowania wartości robót budowlanych na terenie szpitala. Budynki są ze sobą połączone. Czy należy je oszacować łącznie czy każdy osobno? Specjalista z zakresu Pzp odpowiada.

Pytanie:

Czy roboty budowlane prowadzone w bryłach: A, B, C, D które stanowią budynki szpitala, powinny być sumowane i udzielane dla jednej wartości szacunkowej? Budynki są połączone łącznikami lub scalone i stanowią całość, co umożliwia komunikację między nimi. Czy zamawiający prowadząc roboty, może każdą bryłę traktować jako odrębny obiekt budowlany (i osobno szacować ich wartości), czy jednak obiektem będzie cały kompleks szpitalny i wówczas wartość robót należy traktować łącznie?

Przetargi w szpitalach

Odpowiedź:

Zamawiający jest zobowiązany do łącznego oszacowania wartości robót budowlanych planowanych w tych budynkach szpitala, które są powiązane ze sobą funkcjonalnie, czyli nie mogą samoistnie spełniać funkcji gospodarczej lub technicznej. Zamawiający nie może każdej bryły traktować jako odrębnego obiektu budowlanego, gdyż jest to niezgodne z definicją obiektu budowlanego obowiązującą na gruncie ustawy Pzp .

Roboty budowlane z całej Polski

Szacowanie wartości zamówień

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania szacunkowej wartości robót budowlanych jako łącznej wartości dla wszystkich budynków objętych planami budowlanymi, czy też remontowymi. Obowiązek łącznego szacowania wartości robót realizowanych na odrębnych budynkach będzie się aktualizował wówczas, gdy wskazane budynki są jednym obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy Pzp. Innymi słowy - gdy stanowią wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

 • Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

  progi unijne
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.
  Kary za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego
 • Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od 18 kwietnia 2018 wykonawcy startujący do przetargów przekraczających tzw "progi unijne" będą zobowiązani do złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak należy się do tego przygotować?
 • Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

  Przetargi krok po kroku
  Katarzyna Bełdowska
  Zamówienie grupowego ubezpieczenia pracowników podlega ustawie Pzp. W przypadku, gdy warto zamówienia przekroczy 30.000 euro należy przeprowadzić przetarg nieograniczony lub ograniczony.
  Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?
 • Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

  Przetargi krok po kroku
  Marcin Czeluśniak
  Pzp dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców w przetargach na dostarczenie energii elektrycznej. Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
  Przetarg na dostawę energii elektrycznej