Pzp - nowelizacja ustawy

Marek Okniński, zespół Komunikaty.pl
09.08.2016 , aktualizacja: 09.08.2016 10:12
A A A
Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych (Fot. Shutterstock)

11 lipca 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst Pzp jest już dostępny na Komunikaty.pl
Prezentujemy znowelizowany tekst ustawy uwzględniający przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie:

- po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

- z dniem 1 stycznia 2017 r.;

- po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tekst ujednolicony)

Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólneUstawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówieniaUstawa PZP - Dział III Przepisy szczególneUstawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznychUstawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień PublicznychUstawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnejUstawa PZP - Dział VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone pogrubieniem

Fragmenty ustawy, które zostały usunięte zostały zaznaczone kursywą

Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie.Prawo zamówień publicznych [PDF] Znowelizowana ustawa Pzp 2016 [PDF]Zobacz także
Ogłoszenia różne