Partnerzy serwisu:
Sprawdź, kiedy konieczna jest publikacja ogłoszenia o zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Pytanie:

Zmieniamy umowę zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a przepisów przejściowych ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw. Czy w związku z tym jesteśmy zobligowani do umieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1c ustawy Pzp , co byłoby konieczne wówczas, gdybyśmy dokonywali zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Pzp ?

Odpowiedź:

Zamawiający, który dokona zmiany "starej" umowy polegającej na udzieleniu zamówień dodatkowych, nie ma obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy wymaganego na mocy art. 144 ust. 1c ustawy Pzp , ponieważ dotyczy on "nowych" umów.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Pzp (tj. przed 28 lipca 2016 r.) stosuje się dotychczasowe regulacje. Podobnie jest w przypadku umów zawartych wprawdzie po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy Pzp , ale w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed tym dniem. Stosuje się do nich przepisy dotychczasowe, o czym stanowi art. 19 ust. 2 nowelizacji ustawy Pzp.