Partnerzy serwisu:
Konserwację stalowych elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy traktować jako osobne zamówienia.

Pytanie:

Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro, zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest jeszcze jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na konserwacji dachu na innym obiekcie o wartości do 30.000 euro. Przedmiotowe zamówienia zostały uwzględnione w planie finansowym sporządzonym pod koniec zeszłego roku. W planie zamówień publicznych do udzielenia pierwszego zadania przewidziano wybór wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast dla drugiego zadania zaplanowano tryb pozaustawowy zgodny z wewnętrznym regulaminie zamawiającego. Każde z zadań ma odrębne dokumentacje techniczne i pozwolenia administracyjnoprawne. Obiekty wchodzą w skład większego zespołu obiektów skoncentrowanych na przestrzeni ok. 10 ha stanowiących funkcjonalną całość. Jesteśmy właścicielami terenu i wszystkich obiektów. Wydaje się, że każdy wykonawca, który potrafiłby zrealizować pierwsze zamówienie, byłby w stanie zrealizować także konserwację dachu, która jest stosunkowo prostym zadaniem. Natomiast nie każdy, który umiałby wykonać konserwację dachu byłby w stanie zrealizować pierwsze zamówienie wymagające znacznie większej wiedzy, doświadczenia, sprzętu, pracowników i materiałów. Różnica między terminem zakończenia pierwszego zamówienia, a rozpoczęciem drugiego wynosi kilka miesięcy. Czy w tych okolicznościach powinniśmy oba zamówienia na roboty budowlane szacować łącznie i przeprowadzić dwie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp, lub jedną procedurę ustawową na oba zakresy? Czy dopuszczalne jest udzielenie drugiego zamówienia (na konserwację dachu) w trybie regulaminu wewnętrznego, bez zastosowania ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Konserwację stalowych elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy traktować jako osobne zamówienia. Wartość szacunkową wolno określić odrębnie dla każdego z nich. Skoro kwota zamówienia na konserwację dachu nie przekracza 30.000 euro, to wybór wykonawcy będzie przeprowadzony według wewnętrznego regulaminu zamawiającego. 

Ustalając, czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy odrębnymi zamówieniami należy opierać się na tzw. zasadzie trzech tożsamości: przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.

Krzysztof Hodt

Więcej na Portal ZP