Partnerzy serwisu:
Sposób dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich ustala zamawiający. Powinien przy tym pamiętać, by szacunkowa wartość zamówienia została określona w należyty sposób, tj. aby wszelkie dane zamieszczone w "nieaktualnym" kosztorysie zostały zweryfikowane pod kątem wystąpienia zmian.

Pytanie:

Chcemy ogłosić postępowanie na roboty budowlane powyżej progu unijnego. Kosztorys inwestorski przygotowano około 8 miesięcy temu. Czy możemy zlecić inspektorom poszczególnych branż nadzoru inwestorskiego aktualizację kosztorysów w formie tabeli elementów rozliczeniowych/tabeli elementów scalonych? Czy takie tabele wraz z kosztorysem inwestorskim mogą być uznane za właściwe i zgodne z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp? Wynagrodzenie za „aktualizację” kosztorysów przez biuro projektowe jest znaczącym kosztem, którego nikt nie przewidział.

Odpowiedź:

W mojej ocenie, sposób dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich ustala zamawiający. Powinien przy tym pamiętać, by szacunkowa wartość zamówienia została określona w należyty sposób, tj. aby wszelkie dane zamieszczone w „nieaktualnym” kosztorysie zostały zweryfikowane pod kątem wystąpienia zmian.

Sposoby szacowania wartości przedmiotu zamówienia zostały określone w art. 32–35 ustawy Pzp. I tak, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane samodzielnie, tj. w następstwie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, zastosowanie znajdzie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na Portal ZP