Partnerzy serwisu:
Wykonywanie usług przez pracowników tymczasowo zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, może zostać uznane za spełnienie wymogu zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Pytanie:

W siwz na usługę sprzątania zamawiający postawił wymóg – stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Siwz zawierała również zastrzeżenie o niedopuszczeniu podwykonawstwa w realizacji tej części zamówienia. Czy powyższy wymóg będzie spełniony, gdy wykonawca posłuży się do wykonania usług pracownikami tymczasowymi zatrudnionymi przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę? Czy przy takim sposobie angażowania pracowników spełniony będzie wymóg z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp? Czy taka forma dysponowania pracownikami tj. za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, jest podwykonawstwem ?

Odpowiedź:

Wykonywanie usług przez pracowników tymczasowo zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, może zostać uznane za spełnienie wymogu zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych: „Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp)”: „Za dopuszczalną w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp formę zatrudnienia, uznać należy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową, która stanowi szczególny rodzaj umowy o pracę, a jest uregulowana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608). Z treści art. 5 ww. ustawy wynika bowiem, że co do zasady do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika”.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl