Partnerzy serwisu:
Przyjęta przez zamawiającego w ocenie kryteriów oceny ofert zasada przyznawania punktacji za zastosowanie konkretnych środków czystości wskazanych nazwami handlowymi lub nazwą producenta narusza podstawowe zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji określone w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na sprzątanie obiektu biurowego. Wykonawca ma we własnym zakresie zapewnić środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, zapachy itp. W kryteriach oceny ofert, poza ceną, zastosowano kryterium jakościowe dotyczące stosowanych środków czystości (do różnych powierzchni np. podłóg, okien, toalet). Czy zamawiający może w kryterium oceny przyznawać np. 20 pkt za stosowanie środków firmy X lub firmy Y, a za inne niewymienione − 0 pkt? Czy nie jest to naruszeniem zasady równego dostępu do zamówienia?

Odpowiedź:

Przyjęta przez zamawiającego w ocenie kryteriów oceny ofert zasada przyznawania punktacji za zastosowanie konkretnych środków czystości wskazanych nazwami handlowymi lub nazwą producenta narusza podstawowe zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji określone w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający, przygotowując postępowanie, może przyjąć dowolny model oceny kryterialnej określony w ustawie Pzp zgodny z wymaganiami art. 90 ust. 2a ustawy Pzp. Oznacza to, że możliwe jest wykorzystanie modelu opartego wyłącznie o kryterium ceny lub kosztu lub modelu wielokryterialnego, który będzie bazować na cenie lub koszcie oraz kryteriach pozacenowych.

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na www.portalzp.pl