Partnerzy serwisu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedłużenie licencji na oprogramowanie cenę jako jedyne kryterium oceny ofert mogą zastosować zamawiający inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a pozostali zmawiający - przy wypełnieniu wymagań z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

Pytanie:

Czy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przedłużenie licencji na oprogramowanie, można zastosować jako jedyne kryterium cenę 100%?

Odpowiedź:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedłużenie licencji na oprogramowanie cenę jako jedyne kryterium oceny ofert mogą zastosować zamawiający inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a pozostali zmawiający – przy wypełnieniu wymagań z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

Zamawiający wymieniony w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (np. jednostka sektora finansów publicznych) może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert (100%) w zamówieniu na przedłużenie licencji na oprogramowanie wyłącznie wtedy, gdy określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (art. 91 ust. 2a ustawy Pzp).

Więcej na portalzp.pl

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.