Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert możliwe jest w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek.

Pytanie:

Zamierzamy ogłosić przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Jako jedyne kryterium oceny ofert chcemy ustanowić cenę. Czy w tym przypadku trzeba stosować art. 91 ust. 2a ustawy Pzp? Koszty cyklu życia nie występują chyba w tym przypadku.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert możliwe jest w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

1)      określenia w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz