Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy w przetargu nieograniczonym na naprawę samochodów można zastosować jako kryterium oceny ofert „posiadanie oryginalnego komputera diagnostycznego z oprogramowaniem producenta pojazdu” o wadze np. 10%?

Odpowiedź:

Sformułowane takiego kryterium oceny ofert może budzić wątpliwości co do jego powiązania z przedmiotem zamówienia. Odnosi się ono raczej do właściwości wykonawcy i warunków udziału w postępowaniu a nie do cech przedmiotu zamówienia. Formułowanie podmiotowych kryteriów oceny ofert jest z kolei niedozwolone.

Kryteriami oceny ofert jest cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Przykładowy katalog kryteriów oceny ofert został wskazany w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp i ma charakter otwarty, determinowany zakazem z art. 91 ust. 3 tejże ustawy.

 Ważne

Zamawiający nie może formułować takich kryteriów oceny ofert, które w istocie odnoszą się do podmiotowej oceny wykonawców, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Charakter kryteriów powinien być obiektywny i niedyskryminacyjny.
 

Więcej na portalzp.pl.

Małgorzata Filipek