Partnerzy serwisu:
Obowiązek sumowania zamówień dotyczy sytuacji (w skrócie), gdy zamawiający w momencie wszczynania procedury ma wiedzę o tym, że będzie udzielał kolejnych, podobnych zamówień w przewidywanym czasie, w określonej ilości, co wiąże się przede wszystkim z koniecznością posiadania budżetu na ten cel.

Pytanie:

Jako spółka prawa handlowego – jednostka samorządowa w 2018 roku udzieliliśmy zamówienia publicznego poniżej progów unijnych na dostawę pojazdu w formie leasingu. Rozwijając działalność transportową powtórzyliśmy takie zamówienie w 2019 roku. Podsumowując – udzieliliśmy dwóch osobnych zamówień na dostawy poniżej progów unijnych. W wyniku dużej awaryjności taboru przed zakończeniem bieżącego roku chcemy ogłosić kolejny przetarg na leasing pojazdu na okres 4 lat. Wartość szacunkowa zamówienia – jak wcześniej – wynosi poniżej progów unijnych. Udzielając pierwszego zamówienia, nie mieliśmy formalnego planu zakupowego na kolejne pojazdy a nowe inwestycje są wynikiem obecnej korzystnej sytuacji finansowej zamawiającego. Czy w celu prawidłowego ustalenia wartości i trybu udzielenia kolejnego zamówienia należy wziąć pod uwagę te dotychczas udzielone? Jeśli tak, to czy sumować wartości zamówień udzielonych w bieżącym roku, czy wartości zamówień rozpoczętych i trwających leasingów?

Odpowiedź:

Według stanu faktycznego wskazanego w pytaniu, jeżeli zamawiający jest w stanie wykazać (np. przy pomocy różnych dokumentów), że w chwili udzielania poprzedniego zamówienia na leasing samochodów (w 2019 roku) nie miał jeszcze wiedzy ani planów co do kolejnego leasingu, to w takiej sytuacji, wartość obecnego zamówienia dla potrzeb szacowania wartości zamówienia nie podlega sumowaniu z poprzednim. Obowiązek sumowania zamówień dotyczy sytuacji (w skrócie), gdy zamawiający w momencie wszczynania procedury ma wiedzę o tym, że będzie udzielał kolejnych, podobnych zamówień w przewidywanym czasie, w określonej ilości, co wiąże się przede wszystkim z koniecznością posiadania budżetu na ten cel.

Za takim podejściem do zagadnienia szacowania wartości zamówienia przemawia ugruntowane już stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) dotyczące przedmiotowej problematyki, prezentowane wielokrotnie w różnych publikacjach UZP.

Więcej na Portal ZP

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.