Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień, które są wyłączone z obowiązku jej stosowania.

Pytanie:

Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień, które są wyłączone z obowiązku jej stosowania. Treść art. 4 ustawy Pzp, w którym użyto sformułowania „nie stosuje się” a nie, jak w niektórych zapisach ustawy Pzp – „może nie stosować”, wskazuje jednoznacznie, że dla zamówień wskazanych w art. 4 ustawy Pzp nie można stosować jej regulacji.