Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zamawiający chce promować poza granicami kraju wyprodukowany przez swojego pracownika film, aby ten został zakwalifikowany do nominacji w prestiżowym festiwalu w USA. Umowa zostanie zawarta z polską firmą pośredniczącą w realizacji kampanii promocyjnej, która będzie wykonywała zamówienie przy udziale amerykańskiej agencji. Zasadniczą sprawą jest to, że aby zrealizować kampanię, zamawiający musi wykonawcy zapłacić (podobnie jak przy czasopismach zagranicznych). Kampania promocyjna powinna bowiem rozpocząć się już teraz. Z całości działań promocyjnych wykonawca jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie (załączyć linki, zdjęcia, informacje z czasopism itp.). Istotne jest także, że agencja ta będzie działać adekwatnie do zainteresowania odbiorców, czasem zorganizuje więcej a czasem mniej pokazów, spotkań, wystąpień czy wywiadów itp. Problematyczna jest kwestia płatności środków przed pełną realizacją promocji tzn. na zasadzie przedpłaty. Zamówienie nie przekracza 30.000 euro. Jakie zapisy dotyczące płatności powinny obowiązywać w umowie? Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji.

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia nie przekroczy 30.000 euro, zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania zapisów działu IV ustawy Pzp tj. dotyczącego umów w sprawach zamówień publicznych.

Określenie wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro skutkuje spełnieniem przesłanki wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Tym samym umowa nie musi spełniać wymagań określonych w dziale IV ustawy Pzp.

Uwzględniając natomiast finansowanie zadania ze środków pochodzących z dotacji, konieczne jest określenie na wstępie, czy przyznanie dotacji jest związane z określonymi warunkami jej wydatkowania np. w zakresie udzielenia zaliczek. Jeżeli takie uwarunkowania istnieją, niezbędne będzie stworzenie zgodnych z nimi zapisów umowy.

Więcej na Portal ZP

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior