Partnerzy serwisu:
Kiedy należy zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie zamawiającego w przetargach powyżej progów unijnych?

Pytanie:

Kiedy należy zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie zamawiającego w przetargach powyżej progów unijnych? Czy należy zrobić to niezwłocznie po przekazaniu ogłoszenia do Dz.Urz. UE (art. 12a ust. 3 ustawy Pzp ) czy po opublikowaniu ogłoszenia w Dz.Urz. UE albo upływie 48h od przekazania ogłoszenia do Dz.Urz. UE (art. 11 ust. 7d ustawy Pzp )?

Odpowiedź:

W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający jest zobowiązany zamieścić na swojej stronie internetowej wyłącznie informację o dokonanych zmianach, a nie treść zmienionego ogłoszenia. Czynność ta powinna zostać podjęta niezwłocznie po przekazaniu zmiany Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Taka wykładnia wynika wprost z literalnej treści art. 12a ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Zgodnie natomiast z art. 11c ustawy Pzp zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając sprostowanie lub ogłoszenie zmian, z zastrzeżeniem, że zasady publikacji, jak też dokumentowania przekazania sprostowania lub zmiany ogłoszenia, są takie same jak w przypadku publikacji ogłoszenia.