Partnerzy serwisu:
To ważne zagadnienie szczególnie teraz, gdy różne projekty finansowane są z różnych źródeł. Jak wtedy oszacować wartości zamówienia?

Pytanie:

Ośrodek pomocy społecznej ostatni już rok realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (który trwa od 2014 roku). Od stycznia 2018 roku rozpoczął realizację dwóch całkiem nowych kilkuletnich projektów zintegrowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ośrodek poza projektami dokonuje różnych zakupów - w tym usług - na rzecz swojej bieżącej działalności. We wszystkich przedsięwzięciach musi zapewnić profilaktyczną opiekę zdrowotną dla swoich pracowników, uczestników (nie pracowników) kończącego się projektu i uczestników (też nie pracowników) rozpoczynających się projektów.

W jaki sposób oszacować wartości zamówienia? Czy należy zsumować szacowane wartości zamówień wszystkich przedsięwzięć (kończącego się projektu, nowych projektów i bieżącej działalności) w ramach jednego zamówienia czy będziemy mieć tu do czynienia z trzema odrębnymi zamówieniami na 2018 rok?

Odpowiedź:

Należy zsumować szacowaną wartość zamówień wszystkich przedsięwzięć (kończącego się projektu, nowych projektów i bieżącej działalności) w ramach jednego zamówienia .

Ustawa Pzp

Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość części zamówienia. Ponadto, z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp wynika, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu jej obliczania.

Przypominam, że dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem , istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.