Partnerzy serwisu:
O czym trzeba pamiętać, zanim ogłoszony zostanie przetarg z ceną jako jedynym kryterium oceny oferty?

Na jednym z ostatnich szkoleń, prowadzący - uznany autorytet w zakresie zamówień publicznych - z pełnym przekonaniem przekazał informację, iż stosowanie kryterium ceny z wagą 100 procent w przetargu na roboty budowlane jest całkowicie uzasadnione ze względu na fakt, iż cały opis przedmiotu zamówienia opisany jest szczegółową dokumentacją techniczną (projekt, STWOiR i przedmiary), w której wskazane są standardy jakościowe, a także uwzględniony został cykl życia produktu.

Pytanie:

Podeszłam do tej informacji bardzo entuzjastycznie, mając na uwadze sztuczne wymyślanie kryteriów o wadze 40 proc. Teraz mam ogłosić przetarg (z kryterium 80 proc. cena i 20 proc. doświadczenie kadry kierowniczej) i mam coraz większe wątpliwości, czy takie tłumaczenie znajdzie poparcie, chociażby u kontrolujących. Czy takie stanowisko ma jakieś uzasadnienie?

Odpowiedź:

W przypadku robót budowlanych , gdy zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz STWiOR i zawierają one określenie standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, rzeczywiście możliwe byłoby uznanie, że spełniona jest pierwsza przesłanka z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp i cena może być jedynym kryterium oceny ofert lub o wadze większej niż 60 procent. Niemniej jednak pozostaje dopełnienie drugiego z wymagań przewidzianych w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp , o którym często się zapomina, to jest wykazanie w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.