Partnerzy serwisu:
Od kogo mamy egzekwować gwarancję urządzenia czy materiału użytego przy okazji inwestycji? I jak długo może ona obowiązywać? Warto znać te zasady.

Pytanie:

Jak należy interpretować (a w konsekwencji egzekwować) udzieloną przez  wykonawcę gwarancję jakości i rękojmię na roboty budowlane w kontekście zamontowanych przez niego urządzeń bądź też użytych materiałów? Na ogół gwarancja producenta jest znacznie krótsza od gwarancji jakości i rękojmi udzielanej przez wykonawcę. Czy zamawiający przy zapisie umownym: "Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości i rękojmi na okres 10 lat", może oczekiwać naprawy urządzenia po upływie 2-letniej gwarancji udzielonej przez producenta tego urządzenia?

Odpowiedź:

Gwarancja jest ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia dotyczącego umowy sprzedaży. Jeśli wykonawca zobowiąże się do dłuższej gwarancji niż producent danego urządzenia, wówczas ma obowiązek ją zrealizować - sam lub za pośrednictwem producenta.

Jeśli wykonawca zobowiąże się do dłuższej gwarancji niż producent danego urządzenia, wówczas to on (wykonawca) ma obowiązek realizować gwarancję. Często zdarza się, że w sytuacji, kiedy kryterium oceny ofert jest długość gwarancji, wykonawcy składając ofertę, zobowiązują się do wykonywania gwarancji dłużej niż to zwykle oferuje producent.

Takie działanie jest dopuszczalne. Wówczas wykonawca ma obowiązek świadczyć gwarancję, niezależnie od tego czy producent zapewnia mu ją w dłuższym okresie.

W takiej sytuacji wykonawca , który nie ma doświadczenia w świadczeniu gwarancji, często wykupuje u producenta dłuższą usługę gwarancyjną, zgodnie ze swoją ofertą. Należy jednak pamiętać, iż to wykonawca odpowiada za obowiązki gwarancyjne. Nie może zatem zasłonić się tym, że producent nie zapewnia już gwarancji, skoro on sam zobowiązał się świadczyć ją w dłuższym czasie.