Partnerzy serwisu:
Zamówienia o wartościach od 50.000 zł do 130.000 zł nie będą podlegały regulacjom ustawy Pzp, wobec czego nie będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej.

Pytanie:

Czy zamówienia do 50.000 i od 50.000 do 130.000 podlegają elektronizacji? Czy wykonawcy będą mogli składać oferty nadal w formie papierowej?

Odpowiedź:

Zamówienia o wartościach od 50.000 zł do 130.000 zł nie będą podlegały regulacjom ustawy Pzp, wobec czego nie będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej.

Regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, zgodnie z którą do zamówień tzw. bagatelnych miały być stosowane niektóre przepisy nowej ustawy Pzp, została z niej wykreślona. Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała nowe Prawo zamówień publicznych, została już podpisana przez Prezydenta RP. Jej regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. razem z nową ustawą Pzp. Ostatecznie zatem zamówienia bagatelne (do 130.000 zł) znajdują się poza regulacjami ustawy Pzp, tak jak to było dotychczas. Jednak nawet w sytuacji gdyby powyższy przepis art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp nie został z niej wykreślony, to i tak nie oznaczał on stosowania wobec zamówień bagatelnych regulacji dotyczących elektronicznej formy komunikacji w postępowaniu.  

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalzp.pl