Partnerzy serwisu:
Przepisy ustawy Pzp ani żadnej innej ustawy nie wskazują, jaki powinien być zakres regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 zł.

Pytanie:

Czy w regulaminie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł można wprowadzić zapis wskazujący, że regulaminu nie stosuje się do realizacji zadań z funduszu sołeckiego do kwoty 50.000 zł netto?

Odpowiedź:

Do regulaminu udzielania zamówień poniżej 130.000 zł można wprowadzić postanowienie wyłączające obowiązek jego stosowania w przypadku realizacji zadań z funduszu sołeckiego do kwoty 50.000 zł netto.

Przepisy ustawy Pzp ani żadnej innej ustawy nie wskazują, jaki powinien być zakres regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 zł. Co więcej, żaden przepis prawa nie nakłada na zamawiającego obowiązku posiadania takiego regulaminu. Dobrą (i powszechną) praktyką jest jednak posiadanie regulaminu. Pozwala to ujednolicić zasady, jakimi dany zamawiający kieruje się, wydatkując środki publiczne.