Negocjacje telefoniczne z wykonawcą - czy nowa ustawa Pzp dopuszcza taką formę?

Tomasz Dziedzic
14.01.2022 08:30
A A A
Negocjacje - ustawa Pzp

Negocjacje - ustawa Pzp (123RF)

Zgodnie z art. 289 ust. 5 ustawy Pzp, prowadząc postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, w zaproszeniu do negocjacji zamawiający zobowiązany jest wskazać m.in. sposób prowadzenia negocjacji.

Pytanie:

Czy w trybie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp można w zaproszeniu do negocjacji określić formę negocjacji jako telefoniczną i z takich negocjacji sporządzić notatkę?

Odpowiedź:

Nowa ustawa Pzp pozwala na ustną komunikację zamawiającego z wykonawcami w toku negocjacji. A zatem w opinii autora zamawiający prowadzący postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 tej ustawy ma prawo przeprowadzić negocjacje telefonicznie.

Zgodnie z art. 289 ust. 5 ustawy Pzp, prowadząc postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, w zaproszeniu do negocjacji zamawiający zobowiązany jest wskazać m.in. sposób prowadzenia negocjacji.

Tomasz Dziedzic

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne