Partnerzy serwisu:
Obliczając wartość szacunkową, można zamiast ceny paliwa w dystrybutorze (na konkretnej stacji paliw) przyjąć średnią cenę paliwa z województwa, gdzie ma siedzibę zamawiający. Dane takie można znaleźć w Internecie (np. na stronie https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw).

Pytanie:

Przygotowujemy postępowanie na zakup paliw do samochodów służbowych. Czy obliczenie wartości szacunkowej w sposób „ilość pomnożona przez cenę paliwa w dystrybutorze na dany dzień” będzie prawidłowa? Czy należy dodać do tego procentowy wskaźnik inflacji? Czy właściwe będzie zastosowanie kryterium oceny ofert w postaci cena – 20% i upust – 80%?

Odpowiedź:

Zarówno sposób oszacowania wartości zamówienia, jak i przyjęte kryteria są prawidłowe.

Obliczając wartość szacunkową, można zamiast ceny paliwa w dystrybutorze (na konkretnej stacji paliw) przyjąć średnią cenę paliwa z województwa, gdzie ma siedzibę zamawiający. Dane takie można znaleźć w Internecie (np. na stronie https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw).