Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Przygotowujemy przetarg na bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych. Czy w postępowaniu powinniśmy ująć także płyny eksploatacyjne typu płyn do spryskiwaczy, olej itp.? Zakup paliwa oraz pozostałego asortymentu na stacjach paliw następuje po cenie według cen zakupu na dany dzień. Uważamy, że korzystniejszym wyjściem byłoby wyłączenie z przetargu płynów eksploatacyjnych i nabycie ich zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Pzp przy zastosowaniu np. zapytania ofertowego lub analizy cen rynkowych. Analiza rynkowa pozwoli nam na zakup płynów eksploatacyjnych po najkorzystniejszych cenach (być może na stacjach paliw). Naszym zdaniem takie działanie będzie ekonomicznie racjonalne.

Odpowiedź:

Zamawiający może na podstawie art. 6a ustawy Pzp udzielić tego zamówienia w częściach i wówczas zastosować przepisy właściwe dla danej części zamówienia, o ile:

- jej wartość jest mniejsza niż 80.000 euro i

- pod warunkiem że łączna wartość tej części wynosi nie więcej niż 20% wartości całego zamówienia.

Jednak z uwagi na poszanowanie zasady uczciwej konkurencji, warto przygotować uzasadnienie, jakie względy organizacyjne zdecydowały o udzieleniu tego zamówienia w częściach.

Anna Kaźmierczak

Więcej na www.portalzp.pl