Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

licytacja

Co kryje się pod pojęciem kosztów komorniczych? Jakie wydatki ponosi komornik w czasie swojej pracy? Jak są pobierane opłaty komornicze i co obejmują?

Kurator w postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy jest ustanawiany?

postępowanie egzekucyjne

Przesłankami do ustanowienia kuratora w postępowaniu egzekucyjnym jest uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane. Czy należy na to wykazać odpowiednie dowody?

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

rachunek bankowy

Jeżeli pieniędzy uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym nie wystarcza dla wszystkich wierzycieli, komornik sporządza plan podziału środków pomiędzy wierzycieli. Kogo spłaci najpierw?

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny. Co grozi sprawcy przestępstw przeciwko komornikowi?

komornik sądowy

Komornik sądowy jest takim samym funkcjonariuszem, jak poseł, senator albo sędzia. Co grozi za czynną napaść na komornika? Ile lat w więzieniu może spędzić ten, kto naruszy nietykalność cielesną komornika?

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów. Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

emerytura

Czy komornik sądowy może prowadzić egzekucję z kwot dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych - tzw. trzynastej i czternastej emerytury? Wyjaśniamy.

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent. Czego nie może zająć komornik?

emerytura

Komornicza egzekucja z rent i emerytur może być przeprowadzona jedynie po uwzględnieniu kwot wolnych od egzekucji i potrąceń. Ile te kwoty wynoszą?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

postępowanie egzekucyjne

Kiedy następuje umorzenie postępowania komorniczego? Czym skutkuje? Na czyj wniosek może być umorzone postępowanie komornicze?

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

komornik

Komornik sądowy - w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego - może czasowo wstrzymać egzekucję. To wstrzymanie może mieć charakter bardziej trwały i przybrać postać zawieszenia postępowania. Kiedy wystąpi i jakie będą jego skutki?

Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie dane są tam jawne?

alimenty

Komornicy sądowi mają już dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Mogą tam na przykład ujawniać informacje o dłużnikach alimentacyjnych.

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. III

komornik

Czy komornik może wejść do domu lub firmy dłużnika w nocy? Kiedy ma prawo wezwać policję na pomoc? Czy może sam wejść na teren wojska lub komisariat policji? O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią?