WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

Marek Okniński
21.07.2014 , aktualizacja: 28.08.2014 09:54
A A A
Każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert przetargowych.

Każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert przetargowych. (Fot. Shutterstock)

Ustawodawca zobowiązał zamawiającego do przekazania informacji z publicznego otwarcia ofert wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwieraniu. Pobierz WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia złożonych ofert.
Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może zostać przez zamawiającego ograniczone jedynie do przedstawicieli wykonawców, którzy złożyli oferty przetargowe.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert, które powinno nastąpić bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Zamawiający nie może również wymagać od uczestników otwarcia ofert okazywania pełnomocnictw, upoważnień itp.

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert - POBIERZ

Dodatkową czynnością związaną z publicznym otwarciem ofert, do której ustawodawca zobowiązał zamawiającego jest przekazanie informacji z publicznego otwarcia ofert wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwieraniu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do podania:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nazwy (firmy) oraz adresu wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Uwaga!

Obowiązek przesłania wyżej wskazanych danych ma zastosowanie wyłącznie do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostali zainteresowani aby uzyskać powyższe informacje muszą osobiście uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.

Procedura przetargowa bez tajemnic - praktyczne porady, wzory dokumentów Teraz e-book w promocyjnej cenie!>>Zobowiązanie zamawiającego do przesłania informacji z publicznego otwarcia ofert powstaje po otrzymaniu wniosku od wykonawcy, który nie uczestniczył w publicznym otwarciu ofert.

Poniżej wzór wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.