Partnerstwo innowacyjne w zamówieniach publicznych

Andrzela Gawrońska-Baran
26.10.2016 14:23
A A A
Partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne (fot. Shutterstock)

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego lub dialogu konkurencyjnego, tylko wtedy gdy spełnione są okoliczności wymienione w ustawie Pzp

Pytanie

Mam problem z wyborem trybu udzielenia zamówienia na dostawę narybku różnych ryb w ramach ministerialnego programu "Zarybianie polskich obszarów morskich". Postępowanie ma polegać na wyborze kilku lub jednego gospodarstwa rybackiego, które wyprodukuje dla nas materiał zarybieniowy o określonych parametrach. Ryba taka w celu zarybienia musi mieć stworzone identyczne warunki, jak w miejscu, gdzie będzie wpuszczana oraz posiadać ściśle określone wymiary. Po wyprodukowaniu musi być przewieziona specjalistycznym transportem do wskazanego miejsca i wypuszczona, a następnie po jakimś czasie należy przeprowadzić kontrole efektu zarybieniowego. Wartość zamówienia będzie opiewała na kilka milionów złotych. Na początku myślałem o trybie dialogu, ponieważ taki producent narybku powinien mieć ścisły kontakt zamawiającym i musi istnieć obustronna wymiana informacji. Zastanawiam się też nad partnerstwem innowacyjnym. Która procedura byłaby właściwsza?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji tryb partnerstwa innowacyjnego nie będzie odpowiedni. Warto natomiast przeanalizować, czy istnieją przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego lub dialogu konkurencyjnego , tylko wtedy gdy spełnione są okoliczności wymienione w ustawie Pzp. Przedstawiona w pytaniu sytuacja charakteryzuje się dużą specyfiką "merytoryczną" przedmiotu zamówienia. Niemniej jednak tryb partnerstwa innowacyjnego nie wydaje się być (przy posiadaniu wiedzy opartej tylko na informacjach z pytania) właściwą procedurą do udzielenia zamówienia na wyprodukowanie materiału zarybieniowego. Partnerstwo innowacyjne to bowiem procedura, którą można stosować na opracowanie nieodstępnych na rynku innowacyjnych produktów czy usług oraz ich sprzedaż. Innowacyjny produkt i usługa w świetle art. 73a ust. 3 ustawy Pzp oznacza nowy lub udoskonalony produkt, usługę lub proces, w tym proces produkcji.

Zobacz także
Ogłoszenia różne